DANH MỤC LOẠI SƠN

MasterEmaco P158

MasterEmaco P58 được sử dụng làm chất kết dính cho bê tông tươi hoặc vữa được thi công lên trên bề mặc bê tông hoặc vữa có sẵn. Chẳng hạn như:

  • Cho công tác sửa chữa trám trét trên bề mặt bê tông
  • Đổ bê tông mới lên bê tông cũ tại mạch ngừng
  • Tô vữa hoặc lắp tấm cách nhiệt lên bê tong
  • Tô tường hoặc lát gạch

MasterEmaco P158 – chất kết dính cho bê tông và vữa

MasterEmaco P158 là gì?

MasterEmaco P158 là loại polyme nhũ tương hóa màu trắng, gốc đồng polyme styrin và butadin, được chế tạo để làm chất kết dính cho bê tông và vữa.

Sản phẩm có thể sử dụng ngay hoặc trộn với xi măng thành lớp hồ kết dính, tùy ứng dụng cụ thể.

Công dụng của MasterEmaco P158:

MasterEmaco P58 được sử dụng làm chất kết dính cho bê tông tươi hoặc vữa được thi công lên trên bề mặc bê tông hoặc vữa có sẵn. Chẳng hạn như:

  • Cho công tác sửa chữa trám trét trên bề mặt bê tông
  • Đổ bê tông mới lên bê tông cũ tại mạch ngừng
  • Tô vữa hoặc lắp tấm cách nhiệt lên bê tong
  • Tô tường hoặc lát gạch


Bảng giá