Chính sách thanh toán

Để hỗ trợ thuận tiện nhất cho Khách hàng khi mua sản phẩm tại Trí Sơn, chúng tôi áp dụng thanh toán theo 2 phương thức thanh toán: Giao hàng trả tiền mặt hoặc chuyển khoản giao hàng. Quy định cụ thể như sau: CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 1/ Phương thức giao hàng trả tiền … Đọc tiếp Chính sách thanh toán